Zdravý životní styl

Co je zdravý životní styl 

Budete-li dobře pečovat o své tělo, vydrží Vám po celý život" 

George Coevoet 

 Nedejte se mýlit – nejvíce svoje zdraví ovlivňujete svým vlastním životním stylem. Celkově určuje naše zdraví životní styl (dlouhodobě a v průměru) z 80 %! Pouze těch zbývajících 20 % je dáno všemi ostatními vlivy – zejména dědičností a zdravotnickou péčí. Životní styl je sice mnohorozměrný, zahrnuje velké množství prvků a v nejširším pohledu je to skutečně souhrn všeho, jak vlastně člověk žije – ale vzhledem k efektu na zdraví jsou některé body podstatné, jiné méně.   Nejdůležitější je pouze několik hlavních bodů – oblastí: 

 

1) Nekouření

2) Zdravá výživa ( = přiměřená, pestrá a vyvážená)

3) Pohybová aktivita

4) Pouze limitovaná konzumace alkoholu

 

Pokud tyto 4 hlavní zásady budete dodržovat, uděláte pro své zdraví neuvěřitelně dobrou službu!

 

A dále:

·         Dostatek spánku

·         Optimismus a dobrá nálada, radost ze života

·         Vyvarovat se působení škodlivých látek a obecně škodlivých a rizikových faktorů

 

Důsledky – jak se zdravý životní styl projevuje na zdraví

·         Přiměřená hmotnost

·         Normální krevní tlak

·         Nízká hladina cholesterolu v krvi

·         Dobrá tělesná kondice a výkonnost, nízká únavnost

·         Svěží a zdravý vzhled

·         Dobrá psychická pohoda

·         Vysoká odolnost vůči nemocem, nízký výskyt nemocí   

 

     Ve vlastním zájmu nevěřte tomu, že to nejdůležitější pro vaše zdraví může či dokonce musí udělat někdo za vás, že za většinu nemocí může životní prostředí, které nemůžete ovlivnit, že to nejdůležitější jsou vitamínové preparáty a kvalitní léky, že nejsilnější vliv má dědičnost kterou nemůžete ovlivnit...

    

    

© Copyright 2015    Studiobára3P Příbram